GDPR

Ochrana osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky a zájemci o naše služby. Účelem dokumentu je srozumitelně informovat o tom, jak bude s těmito osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Správce osobních údajů 

Farma Menšík
Ing. Oldřich Menšík, Ph.D.
Kunčice pod Ondřejníkem 10
739 13
Kontaktní e-mail: info@farmamensik.cz

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám zákazníci a zájemci o naše služby sami poskytnou vyplněním formuláře na webových stránkách, e-mailem, telefonicky nebo osobně.

a. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

 • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

b. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje):

 • Číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

3. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

a. Uzavření a plnění smlouvy:

 • Pro zpracování objednávek a rezervací. Právním základem je plnění smluvních povinností.

b. Plnění povinností daných zákonem a vyhláškami:

 • Účetní a daňové povinnosti, evidence ubytovaných hostů. Doba zpracování je stanovena příslušnými právními předpisy.

c. Oprávněné zájmy:

 • Ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, přímý marketing.

4. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Získané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou příslušných správních orgánů, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon.

5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům 
 2. Právo na opravu osobních údajů  
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) 
 4. Právo na omezení zpracování 
 5. Právo na přenositelnost údajů 
 6. Právo vznést námitku 
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pro uplatnění vašich práv nebo pokud máte další dotazy, nás můžete kontaktovat na e-mailu info@farma-mensik.cz. 

Tento dokument je účinný od 15. 6. 2024.