Jak to všechno začalo?

„Naše farma vznikla v roce 1992. Založili ji mí rodiče, manželé Vojtěch a Irma Menšíkovi. Na úpatí hory Ondřejník postupně vybudovali rodinnou farmu. Věnovali se především chovu krav a produkci mléka.
Přestože jsem zvažoval i jiné pracovní uplatnění, vztah k místu, pocit určité zodpovědnosti vůči tomu, co rodiče vybudovali, ale hlavně to, že vidím v této práci skutečný smysl, stály za mým rozhodnutím se do rodinného podniku také naplno zapojit. Farmu Menšík dnes vedeme společně s manželkou a oběma nám to přináší skutečnou radost.“

Naše hodnoty

přirozenost a svoboda
Snaha o minimalizaci zásahů do ekosystému a respekt k přirozeným cyklům a potřebám půdy, rostlin a zvířat (např. přístup k pastvě, možnost volného pohybu a vyjádření přirozeného chování)
zodpovědnost
Povědomí a respekt k dopadům na životní prostředí, blahobyt zvířat, lidské zdraví i život komunit. Je to snaha o šetrné využívání zdrojů, minimalizaci odpadu a znečištění, ochranu půdy, vody a biodiverzity a podporu přirozených procesů. Zodpovědnost v bio farmaření zahrnuje také dodržování přísných ekologických standardů a certifikací.
udržitelnost
Přístup, který se snaží o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, chrání biodiverzitu a dlouhodobou udržitelnost kvality půdy a vody pro další generace.
S láskou pečujeme o 150 krav.
Staráme se o 140 hektarů pastvin.
Každý týden přetvoříme 1700 litrů mléka.
Ochutnejte naše produkty

Kdo tvoří farmu Menšík?

tým farma
tým mlékárna

Farma menšík v médiích

Navštivte nás na naší farmě! Ubytujte se u nás a zjistěte, jak vyrábíme naše sýry i jiné produkty.

Prohlédnout si ubytování

Probíhající projekty

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ CHOVU DOJENÉHO SKOTU

Informace o provozovateli

Identifikační údaje:
  • Jméno: Ing. Oldřich Menšík, Ph.D.
  • IČ: 73184861
  • DIČ: CZ7501164990
  • DS: whtfiuy
  • ČÚ: 174924641/0600
  • Právní forma: Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Sídlo firmy:
  • Kunčice pod Ondřejníkem 10
  • 739 13
Kontaktní údaje:
  • E-mail: info@farma-mensik.cz